Generalforsamling

Dato: Man. 25 Feb, 2019 19:00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub

Mandag den 25. februar 2018 kl. 19.00 i lystbådehavnens klubhus

Dagsorden:

 1. hou-kajakklub-logoValg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Evt. beretninger fra udvalg.
  1. Instruktørudvalg.
  2. Båd- og Husudvalg.
  3. Festudvalg.
  4. Tur- og aktivitetsudvalg.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet er vedhæftet indkaldelsen (på e-mail)
 5. Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
      Forslaget fremgår af side 4 i det fremsendte regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 7. Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
  1. Forslag skal fremsendes til formanden på e-mail: formand@houkajak.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
 8. Forslag fra bestyrelsen
 9. Valg til bestyrelsen.
  1. Valg til bestyrelsen.
   1. Ellen Gerd Lindblad og Helle R Larsen er klar til genvalg.
   2. Margot M. Lara genopstiller ikke.
  2. Valg af bestyrelsessuppleant.
  3. Valg af revisor.
  4. Valg af revisorsuppleant.
 10. Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg.
  1. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
  2. Medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte i et udvalg, bedes give formanden besked inden generalforsamlingen.
 11. Eventuelt.

Se/download indbydelse til generalforsamling i pdf: hkk-2019-25-februar-dagsorden-til-ordinar-generalforsamling.pdf.

Søg i kalender

Næste i kalenderen

Vis hele kalenderen

STOP OLIEN

Bliv havmiljøvogter og stop olien