Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub

Mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00 på Hou Skole

Dagsorden:

 1. hou-kajakklub-logoValg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Evt. beretninger fra udvalg.
  1. Instruktørudvalg.
  2. Båd- og Husudvalg.
  3. Festudvalg.
  4. Tur- og aktivitetsudvalg.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
  1. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes
 7. Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
  1. Forslag skal fremsendes til formanden på e-mail: formand@houkajak.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
  2. Forslag fra bestyrelsen:
   vedhæftet bilag: HKK_20150114_Bilag_A_ændringsforeslag.pdf
 8. Valg til bestyrelsen.
  1. Valg til bestyrelsen.
   1. Thomas Eriksen og Peter Sørensen sidder i ét år mere.
   2. Bjørn Thøgersen, Claus Andresen og Helle R Larsen er på valg.
    Claus Andresen og Helle R Larsen genopstiller. Bjørn Thøgersen genopstiller ikke.
  2. Valg af bestyrelsessuppleant.
  3. Valg af revisor.
  4. Valg af revisorsuppleant.
 9. Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg.
  1. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
  2. Medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte i et udvalg, bedes give formanden besked inden generalforsamlingen.
 10. Eventuelt.
  1. 10 års Jubilæumsfest lørdag d. 13. juni 2015

Se/download indbydelse til generalforsamling - HKK_20150223_Dagsorden_til_ordinær_generalforsamling.pdf.

Log på rokort.dk

Næste i kalenderen

Vis hele kalenderen

STOP OLIEN

Bliv havmiljøvogter og stop olien