Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub

OBS: Ny dato

Mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 på Hou Skole

Dagsorden:

 1. hou-kajakklub-logoValg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Evt. beretninger fra udvalg.
  1. Instruktørudvalg.
  2. Båd- og Husudvalg.
  3. Festudvalg.
  4. Tur- og aktivitetsudvalg.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
  1. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes
 7. Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
  1. Forslag skal fremsendes til formanden på e-mail: formand@houkajak.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
  2. Forslag fra bestyrelsen:
   Der er ingen forslag fra bestyrelsen
 8. Valg til bestyrelsen.
  1. Valg til bestyrelsen.
   1. Claus Andresen og Helle R Larsen og Margot Martin Lara sidder ét år mere.
   2. Thomas Eriksen og Peter Sørensen er på valg og genopstiller begge.
  2. Valg af bestyrelsessuppleant.
  3. Valg af revisor.
  4. Valg af revisorsuppleant.
 9. Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg.
  1. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
  2. Medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte i et udvalg, bedes give formanden besked inden generalforsamlingen.
 10. Eventuelt.

Se/download indbydelse til generalforsamling:

hkk_20160222_dagsorden_til_ordinaer-generalforsamling.pdf.

Næste i kalenderen

Kalender pt. tom Vis hele kalenderen

STOP OLIEN

Bliv havmiljøvogter og stop olien