Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 i lystbådehavnens klubhus

Dagsorden:

 1. hou-kajakklub-logoValg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Evt. beretninger fra udvalg.
  1. Instruktørudvalg.
  2. Båd- og Husudvalg.
  3. Festudvalg.
  4. Tur- og aktivitetsudvalg.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 7. Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
  1. Forslag skal fremsendes til formanden på e-mail: formand@houkajak.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
  2. Forslag fra bestyrelsen:
       Der er ingen forslag fra bestyrelsen!
 8. Valg til bestyrelsen.
  1. Valg til bestyrelsen.
   1. Ellen Gerd Lindblad, Helle R Larsen og Margot Martín Lara sidder i et år mere.
   2. Thomas Eriksen og Peter Sørensen er på valg.
  2. Valg af bestyrelsessuppleant.
  3. Valg af revisor.
  4. Valg af revisorsuppleant.
 9. Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg.
  1. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
  2. Medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte i et udvalg, bedes give formanden besked inden generalforsamlingen.
 10. Eventuelt.

Se/download indbydelse til generalforsamling i pdf: hkk_20180226_dagsorden-til-ordinaer-generalforsamling.pdf.

Næste i kalenderen

STOP OLIEN

Bliv havmiljøvogter og stop olien