Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub

Mandag den 22. februar 2021 kl. 19.00 afholdes virtuelt

Vores vedtægter har ikke taget højde for situationen med nedlukning og forsamlingsforbud, så uanset hvad vi gør vil det være i konflikt med vedtægterne.

Bestyrelsen har derfor undtagelsesvist valgt at afholde årets generalforsamling virtuelt.

Link til mødet kommer på mail. Har du ikke fået den kontakt formand@hou-kajakklub.dk

Dagsorden:

 1. hou-kajakklub-logoValg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Evt. beretninger fra udvalg.
  1. Instruktørudvalg.
  2. Båd- og Husudvalg.
  3. Festudvalg.
  4. Tur- og aktivitetsudvalg.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 7. Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
  1. Forslag skal fremsendes til formanden på e-mail: formand@hou-kajakklub.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
 8. Forslag fra bestyrelsen
 9. Valg til bestyrelsen.
  1. Valg til bestyrelsen.
   1. Helle Randrup Larsen, Alice Reinhold og Ellen Gerd Lindblad, Helle og Alice er villige til genvalg.
  2. Valg af bestyrelsessuppleant.
  3. Valg af revisor.
  4. Valg af revisorsuppleant.
 10. Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg.
  1. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
   1. Tovholder for instruktørudvalget
   2. Tovholder for båd/husudvalg
   3. Tovholder for festudvalg
   4. Tovholder for turudvalget
  2. Medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte i et udvalg, bedes give formanden besked inden generalforsamlingen.
 11.  Eventuelt.

Se/download indbydelse til generalforsamling i pdf: hkk_20210222_indkaldelse_ordinaer-generalforsamling.pdf

Næste i kalenderen

Vis hele kalenderen

STOP OLIEN

Bliv havmiljøvogter og stop olien