Nyheder

Kajak-løfte-flytte-aggregat

Klubbens "kajak-løfte-flytte-aggregat" er en stor hjælp til de (lavbenede) medlemmer, som skal hente en kajak alene ned øverst på hylderne.

Her kan du se hvordan det virker - Helle Jensen er den glade demonstratør ;-)

Tak til Kai for den fine anordning.

thumb IMG 0248Standerhejsning lørdag d. 10. april 2021

Vi sætter i kl. 12.00 og forhåbentlig kan vi komme afsted alle som ønsker dette.

Vi holder naturligvis behørig afstand i huset og på havnen. Standeren bliver hejst kl. 15.

Ca. en uge før vil vi meddele om vi afholder lidt eftermiddagshygge efter standerhejsning. Alt kommer an på situationen og Covid-19.


Turleder: Helle R. Larsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hou Kajak Klub

Mandag den 22. februar 2021 kl. 19.00 afholdes virtuelt

Vores vedtægter har ikke taget højde for situationen med nedlukning og forsamlingsforbud, så uanset hvad vi gør vil det være i konflikt med vedtægterne.

Bestyrelsen har derfor undtagelsesvist valgt at afholde årets generalforsamling virtuelt.

Link til mødet kommer på mail. Har du ikke fået den kontakt formand@hou-kajakklub.dk

Dagsorden:

 1. hou-kajakklub-logoValg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Evt. beretninger fra udvalg.
  1. Instruktørudvalg.
  2. Båd- og Husudvalg.
  3. Festudvalg.
  4. Tur- og aktivitetsudvalg.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 7. Behandling af rettidigt fremsendte forslag:
  1. Forslag skal fremsendes til formanden på e-mail: formand@hou-kajakklub.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
 8. Forslag fra bestyrelsen
 9. Valg til bestyrelsen.
  1. Valg til bestyrelsen.
   1. Helle Randrup Larsen, Alice Reinhold og Ellen Gerd Lindblad, Helle og Alice er villige til genvalg.
  2. Valg af bestyrelsessuppleant.
  3. Valg af revisor.
  4. Valg af revisorsuppleant.
 10. Valg til tillidsposter og deltagelse i udvalg.
  1. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i udvalg efter interesse.
   1. Tovholder for instruktørudvalget
   2. Tovholder for båd/husudvalg
   3. Tovholder for festudvalg
   4. Tovholder for turudvalget
  2. Medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte i et udvalg, bedes give formanden besked inden generalforsamlingen.
 11.  Eventuelt.

Se/download indbydelse til generalforsamling i pdf: hkk_20210222_indkaldelse_ordinaer-generalforsamling.pdf

Vil du gerne kunne ro videre i kajakken, når sæsonen er slut? Så skal du have EPP2-bevis samt have roet min. 200 km siden standerhejsning før du kan gå op til vinterprøve og bestå denne.

I år var 7 roere tilmeldte til vinterprøven sidst i oktober og disse har alle bestået og er nu klar til at ro hele året 😀

Stort Tillykke til:

- Svend Christensen
- Søren Christensen
- Hanne Skafte
- Peder Dahl-Nielsen
- Nils Hoelgaard
- Kristian Baasch Thomsen
- Tove Therkildsen


 Tak til Kiwin og Finn, som har trænet og eksamineret de 7 roere. Herunder lidt billeder fra dagen

IMG 20201101 104859797

Læs mere: Vinterroere – nu 7 nye i klubben

Næste i kalenderen

Vis hele kalenderen

STOP OLIEN

Bliv havmiljøvogter og stop olien

RSS Feeds