FÆLLESTURE I HOU KAJAK KLUB 2018

Dato

Hvor

Længde

Turleder

Lørdag den 7. april

Standerhejsning med rotur kl. 12 og kaffe kl. 15

10 kilometer

Helle R. Larsen

Søndag den 15. april

Solbjerg Sø

15 kilometer

Peter Sørensen

Søndag den 29. april

Vestermølle til Tåning Å

22 kilometer

Helle R. Larsen

Søndag den 6. maj

Alrø til Asvig

25 kilometer

Ellen Lindblad

Torsdag den 10. maj

Løvspringstur på Mariager Fjord

24 kilometer

Kai Boisen

Søndag den 10. juni

Mariendal strand til Marselisborg havn

25 kilometer

Allan Petersen

29. juni - 1. juli

Fur

24 / 40 kilometer

Allan Petersen

Lørdag den 7. juli

Hjarnø Rundt - kursisttur / alle

15 kilometer

John Korup Petersen

Fredag den 27. juli

Fuldmånetur

25 kilometer

Allan Petersen

25. - 26. august

Helnæs rundt

45 kilometer 

Helle R. Larsen og Ellen Lindblad

Lørdag den 15. september

Helgenæs rundt

24 kilometer

Allan Petersen

Søndag den 7. oktober

Lillebælt rundt

20-25 kilometer

Kai Boisen

Lørdag den 27. oktober

Tørring - Klostermølle

41 kilometer

Peter Sørensen

Lørdag den 3. november

Standerstrygning med rotur kl. 12 og fest kl. 18.30

10 kilometer

Helle R. Larsen

Torsdag den 13. december

Luciaoptog i Aarhus havn om aftenen med lys

?

Helle R. Larsen

Er du i tvivl om, hvorvidt en tur passer til dig, så ring til turlederen og få det afklaret. Det vil ofte fremgå af turbeskrivelsen, om alle kan være med eller om der er begrænsninger.

Kørepenge på disse ture, vil skulle afregnes efter denne formel:

  • Biler uden trailer - hver beregnes 1,50 kroner pr. kilometer.
  • Biler med trailer - her beregnes 2,00 kroner pr. kilometer.
  • Udgiften regnes sammen og fordeles ligeligt på antal deltagere.

Ud over dette, bliver der i løbet af sommeren arrangeret ture på 10-12-15 km på ro-aftnerne. Det vil i langt de fleste tilfælde / altid være muligt, at deltage på en kortere del af disse ture.

Der kan ligeledes blive annonceret spontane ture på hjemmesiden og på https://rokort.dk/, så følg med der i løbet af sommeren.

Med Venlig Hilsen

Tur- og aktivitetsudvalget :-)

Download ovenstående oversigt som PDF-dokument til køleskabet :-)

Log på rokort.dk

Næste i kalenderen

Vis hele kalenderen

STOP OLIEN

Bliv havmiljøvogter og stop olien