Helgenæs Rundt

Dato:                  Lørdag d. 15. september 2018
Starttid: Lørdag kl. 08.00, pakket og klar til afgang fra Hou kajakklub. Mød op kl. 07.30.
Sluttid: Lørdag kl. 17.00.
Sværhedsgrad: Som udgangspunkt kan alle frigivne deltage. Tempoet vil være let til mageligt.
Længde: 24 km - med nødvendige pauser.
Medbring: Mad, drikke og tøj mv. til eget brug. Sikkerhedsudstyr medtages fra klubhuset.
Transport: Klubtrailer samt private biler. Udgifterne deles jf. klubregler.
Turleder: Allan Petersen.

Start her: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/helgenaes/sevaerdigheder/

Denne tur var en klassiker i klubbens første år, men har siden været gået lidt i glemmebogen. Dog forsøgte vi i 2013, men der blæste det lidt for meget til at komme rundt. Til gengæld havde vi en god tur for 3 år siden i 2015.

 Fra Hou Havn køres der til General Ryes skanser (Dragsmur), hvor det afgøres hvilken vej, der roes rundt, eller om der pga. vind og vejr kun kan roes på den ene side af Helgenæs. Se også det medfølgende kort. Der vil være tid til omklædning og evt. en enkelt kop kaffe inden afgang. Omklædning sker i det fri.

Alternativ, hvis der kun kan ros på den ene side, kunne være en tur rundt i Knebel Vig.

Ca. kl. 9.30 startes turen. Herefter deles turen op i etaper med indlagte pauser. Vi skulle jo nødig gå sukkerkolde. Der vil helt sikkert blive stræbt efter at komme i land ved Sletterhage Fyr. Gerne på et tidspunkt, hvor en af hurtigfærgerne har passeret. Det er en spændende oplevelse, når hækbølgen rammer kysten.

Uanset hvordan der roes ud, vil vi komme tilbage til stort set samme sted. Kan være på modsatte side af Dragsmur, men så vil det kun tage 5 minutter at hente bil og trailer.

Turen kan evt. afsluttes med en lille / stor is ved Kalø slotsruin.

Tilmelding sker på www.rokort.dk

helgenaes-rundt-2018-artikel

Helgenaes rundt 2018 kort

KØREPENGE PÅ TUREN AFREGNES EFTER DENNE FORMEL:
• BILER UDEN TRAILER – HER BEREGNES 1,5 KRONER PR. KILOMETER.
• BILEN MED TRAILER – HER BEREGNES 2 KRONER PR. KILOMETER.
• UDGIFTEN REGNES SAMMEN OG FORDELES LIGELIGT PÅ ANTAL DELTAGERE.


Download/se ovenstående som pdf-dokument her.

Log på rokort.dk

Næste i kalenderen

Vis hele kalenderen

STOP OLIEN

Bliv havmiljøvogter og stop olien