FÆLLESTURE I HOU KAJAK KLUB 2020
(med forbehold grundet Corona-krisen)


Dato

Hvor

Længde

Turleder

Lørdag den 4. april

Standerhejsning med rotur kl. 12 og kaffe kl. 15
Standeren vil blive hejst og video vil efterfølgende blive lagt på hjemmeside samt Facebook.

10 kilometer

Helle R. Larsen

Lørdag den 18. april

Solbjerg Sø

15 kilometer

Peter Sørensen

Søndag den 3. maj

Helgenæs Rundt

21 kilometer

Allan Petersen

Søndag den 17. maj

Vejle Fjord Aflyst

25 kilometer

Ellen Lindblad / Helle R. Larsen

Lørdag den 30. maj

Mariager Fjord

27 kilometer

Finn H. Jacobsen

Søndag den 7. juni

Lillebælt – Hindsgavl – Skærbæk – Fænø

25 kilometer

Allan Petersen

Lørdag den 20. juni

Tørring - Klostermølle

41 kilometer

Peter Sørensen

26. - 28. juni

Fur

24 / 40 kilometer

Allan Petersen

Lørdag den 11. juli

Hjarnø Rundt – kursisttur / alle (dato ændret/opdateret)

11-16 kilometer

John Korup Petersen

Lørdag den 18. juli

Aarhus Bugt

30 kilometer 

Kai Boisen

Lørdag den 8. august

Flensborg Fjord

35-40 kilometer

Peter Sørensen

Lørdag den 29. august

Vejle Fjord (erstatter planlagt tur til Tunø)

21 kilometer

John Korup Petersen

Lørdag den 19. september

Fåborg - Bjørnø - Avernakø rundt

30 kilometer

Finn H. Jacobsen

Lørdag den 3. oktober

Vejle Å

25 kilometer

Peter Sørensen / Allan Petersen

Lørdag den 17. oktober

Tørring - Klostermølle

41 kilometer

Peter Sørensen

Lørdag d. 7. november

Standerstrygning med rotur kl. 12, kaffe kl. 15 og fest kl. 18.30

10 kilometer

Helle R. Larsen

faellesture billede

Turene vil blive lagt på Rokort.dk 3 uger inden turen.

Så hvis turen er interessant, så husk at blokere din kalender.

Er du i tvivl om, en tur passer til dig, så ring til turlederen og få det afklaret. Det vil oftest fremgå af turbeskrivelsen, om alle kan være med eller om der er begrænsninger.

Kørepenge på disse ture, vil skulle afregnes efter denne formel:

  • Biler uden trailer - hver beregnes 1,50 kroner pr. kilometer.
  • Biler med trailer - her beregnes 2,00 kroner pr. kilometer.
  • Udgiften regnes sammen og fordeles ligeligt på antal deltagere.*

*Da der vil være klubtilskud til turene, er det turlederen, der er ansvarlig for at indsamle og fordele beløb mellem deltagerne. Turlederen skal lave et regnskab for turen og specificere. hvad klubben skal betale og for hvad. Så afregner klubben med turlederen, der tager det med i afregningen med de enkelte personer på turen.

Ud over ovennævnte, bliver der i løbet af sommeren arrangeret ture på 10-12-15 km på ro aftnerne. Det vil i langt de fleste tilfælde / altid være muligt at deltage på en kortere del af disse ture.

Ture der vil kunne blive aktuelle, hvis vejret lige pludselig er til det: fture2019 ny

  • Samsø / Langøre
  • Skanderborg Sø by Night
  • Fuldmånetur til Svanegrunden
  • Tunø
  • Juelsminde til Æbelø
  • Hjelm
  • Hirsholmene

Der kan ligeledes blive annonceret spontane ture på hjemmesiden og på Rokort.dk, så følg med der i løbet af sommeren.

Med Venlig Hilsen

Tur- og aktivitetsudvalget :-)


Download ovenstående oversigt som PDF-dokufment til køleskabet :-)

Næste i kalenderen

Vis hele kalenderen

STOP OLIEN

Bliv havmiljøvogter og stop olien