FÆLLESTURE I HOU KAJAK KLUB 2021


Dato

Hvor

Længde

Turleder

Lørdag den 10. april

Standerhejsning med rotur kl. 12 og kaffe kl. 15

10-12 kilometer

Peter Sørensen

Søndag den 18. april

Horsens Fjord

20 kilometer

Kai Boisen

Fredag den 30. april

Skanderborg Sø

20 kilometer

Allan Petersen

Lørdag den 8. maj

Vejle Fjord fra Rosenvold

25 kilometer

Finn H Jacobsen

Lørdag den 22. maj

Sønderborg - Augustenborg

30 kilometer

Peter Sørensen

25. – 27. juni

Fur

25/40 kilometer

Allan Petersen

Søndag den 4. juli

Hjarnø Rundt – kursisttur / alle

15 kilometer

John Korup Petersen

Søndag den 11. juli

Tjele Langsø

17 kilometer

Allan Petersen

Søndag den 8. august

Horsens fjord

25+ kilometer

Kai Boisen

20. – 22. august

Rantzausminde Sydfyns øhav

20/40 kilometer

Henrik Skovbjerg

Lørdag den 28. august

Limfjorden Doverodde

25-30 kilometer

Ellen Lindblad

Lørdag den 25. september

Ebeltoft vig

25 kilometer

John Korup Petersen

Lørdag den 23. oktober

Tørring - Klostermølle

41 kilometer

Peter Sørensen

Lørdag den 6. november

Løvfaldstur

15-20 kilometer

Henrik Skovbjerg

Lørdag den 13. november

Standerstrygning med rotur kl. 12, kaffe kl. 15 og fest kl. 18.30

10 kilometer

Ellen Lindblad

faellesture 2021

Turene vil blive lagt på Rokort.dk 3 uger inden turen. Ofte vil der også blive lagt en lidt længere beskrivelse på vores hjemmeside http://www.hou-kajakklub.dk/

Så hvis turen er interessant, så husk at blokere din kalender.

Er du i tvivl om, en tur passer til dig, så ring til turlederen og få det afklaret. Det vil oftest fremgå af turbeskrivelsen, om alle kan være med eller om der er begrænsninger.

Kørepenge på disse ture, vil skulle afregnes efter denne formel:

  • Biler uden trailer - hver beregnes 1,50 kroner pr. kilometer.
  • Biler med trailer - her beregnes 2,00 kroner pr. kilometer.
  • Udgiften regnes sammen og fordeles ligeligt på antal deltagere.*

*Da der vil være klubtilskud til turene, er det turlederen, der er ansvarlig for at indsamle og fordele beløb mellem deltagerne. Turlederen skal lave et regnskab for turen og specificere. hvad klubben skal betale og for hvad. Så afregner klubben med turlederen, der tager det med i afregningen med de enkelte personer på turen.

Ud over ovennævnte, bliver der i løbet af sommeren arrangeret ture på 10-12-15 km på ro aftnerne. Det vil i langt de fleste tilfælde / altid være muligt at deltage på en kortere del af disse ture.

Ture der vil kunne blive aktuelle, hvis vejret lige pludselig er til det: fture2019 ny

  • Samsø / Langøre
  • Skanderborg Sø by Night
  • Fuldmånetur til Svanegrunden
  • Tunø
  • Juelsminde til Æbelø
  • Hjelm
  • Hirsholmene

Der kan ligeledes blive annonceret spontane ture på hjemmesiden og på Rokort.dk, så følg med der i løbet af året.

Med Venlig Hilsen

Tur- og aktivitetsudvalget 😁


Download ovenstående oversigt som PDF-dokufment til køleskabet :-)

Næste i kalenderen

Vis hele kalenderen

STOP OLIEN

Bliv havmiljøvogter og stop olien