FÆLLESTURE I HOU KAJAK KLUB 2022


Dato

Hvor

Længde

Turleder

Lørdag den 9. april

Standerhejsning med rotur kl. 12 og kaffe kl. 15

10-12 kilometer

-

Mandag den 18. april

Stilling sø / Solbjerg sø

18 kilometer

Allan Petersen

Søndag den 22. maj

Svejbæk – Kongens Bro

32 kilometer

Peter Sørensen

Søndag den 12.juni

Helgenæs rundt

21 kilometer

Allan Petersen

Søndag den 26. juni

Hjarnø Rundt – kursisttur / alle

15 kilometer

Finn H. Jacobsen

1. - 3. juli

Fur

25/40 kilometer

Allan Petersen

Lørdag den 6. august

Randers Fjord

20–25 kilometer

Henrik Skovbjerg

19. – 21. august

Rantzausminde Sydfyns øhav

20/40 kilometer

Henrik Skovbjerg

Lørdag den 24. september

Mariager Fjord

25 kilometer

Finn H. Jacobsen

Lørdag den 22. oktober

Tørring - Klostermølle

41 kilometer

Peter Sørensen

Søndag den 30. oktober

Løvfaldstur

15 kilometer

Henrik Skovbjerg

Lørdag den 5. november

Standerstrygning med rotur kl. 12, kaffe kl. 15 og fest kl. 18.30

10-12 kilometer

-

 


Fællesture 2022

Turene vil blive lagt på Rokort.dk 3 uger inden turen. Ofte vil der også blive lagt en lidt længere beskrivelse på vores hjemmeside http://www.hou-kajakklub.dk/

Hvis turen ser interessant ud, så husk at blokere din kalender.

Er du i tvivl om, en tur passer til dig, så ring til turlederen og få det afklaret. Det vil oftest fremgå af turbeskrivelsen, om alle kan være med eller om der er begrænsninger.

Kørepenge på disse ture, vil skulle afregnes efter denne formel:

  • Biler uden trailer - hver beregnes 2,00 kroner pr. kilometer. (OBS: takst opdateret)
  • Biler med trailer - her beregnes 2,50 kroner pr. kilometer. (OBS: takst opdateret)
  • Udgiften regnes sammen og fordeles ligeligt på antal deltagere.*

*Da der vil være klubtilskud til turene, er det turlederen, der er ansvarlig for at indsamle og fordele beløb mellem deltagerne. Turlederen skal lave et regnskab for turen og specificere. hvad klubben skal betale og for hvad. Så afregner klubben med turlederen, der tager det med i afregningen med de enkelte personer på turen.

Ud over ovennævnte, bliver der i løbet af sommeren arrangeret ture på 10-12-15 km på ro aftnerne. Det vil i langt de fleste tilfælde / altid være muligt at deltage på en kortere del af disse ture.

Ture der vil kunne blive aktuelle, hvis vejret lige pludselig er til det: fture2019 ny

  • Samsø / Langøre
  • Skanderborg Sø by Night
  • Fuldmånetur til Svanegrunden
  • Tunø
  • Juelsminde til Æbelø
  • Hjelm

Og også meget gerne ture fra øvrige medlemmer af klubben. Der kan altid hentes hjælp til at stå for en tur ved at henvende dig til Turudvalget.

Der kan ligeledes blive annonceret spontane ture på hjemmesiden og på Rokort.dk, så følg med der i løbet af året.

Med Venlig Hilsen

Tur- og aktivitetsudvalget 😁


Download ovenstående oversigt som PDF-dokufment til køleskabet :-)

Næste i kalenderen

Kalender pt. tom Vis hele kalenderen

STOP OLIEN

Bliv havmiljøvogter og stop olien